Praktisch

Een Afspraak Maken

Algemeen

Wat bij niet verwittigde afwezigheid?

Patiënten die hun afspraak niet nakomen betalen als vergoeding een bedrag, gelijk aan het honorarium. Dit bedrag wordt in rekening gebracht voor elke verzuimde afspraak — die niet of niet tijdig & indien mogelijk 24 uren van te voren — telefonisch is afgezegd.

Wat mee te brengen om in orde te zijn voor de terugbetaling van uw mutualiteit?

  • U heeft een geldig voorschrift van de arts nodig (maximum 2 maand oud).
  • Er moet een klevertje van de mutualiteit gekleefd zijn op het voorschrift.

Tarieven

We zijn geconventioneerd, al onze honoraria zijn daardoor gelijk aan de officiële RIZIV-tarieven.

We werken niet met het derde betalers systeem.

Alle tarieven vindt u op de website van het RIZIV.

Momenteel nemen we GEEN nieuwe huisbezoeken meer aan, we kunnen geen continuïteit garanderen.

Afspraken

Behandelingen zijn enkel op afspraak , maar al te vaak worden afspraken niet nagekomen. De afspraak wordt soms vergeten of laattijdig afgezegd of veranderd omdat er iets anders tussenkomt. Voor uw genezingsproces en voor onze agenda is dit niet ideaal. Enkel indien u ECHT verhinderd ben kan u ten laatste 24u voor uw afspraak veranderingen aanbrengen ( enkel telefonisch) Let er wel op dat in drukke periodes uw afspraak niet meer in die zelfde week zal kunnen plaatsvinden.

Niet correct geannuleerde behandelingen, vergeten behandelingen zullen in rekening worden gebracht.

Betaling

Betalingen dienen via BC of cash betaald te worden.

Na betaling zal het getuigschrift worden meegegeven.

Indien u om welke reden de therapie even on hold wilt zetten, ook al zijn nog niet alle beurten afgewerkt ( vb wegens vakantie,…) gelieve dit door te geven zodat we een tussentijdse rekening kunnen maken. Zo blijven facturen niet te lang open staan.

Wat brengt u mee bij de eerste consultatie?

  • Een geldig voorschrift van de arts (maximum 2 maand oud)
  • Een klevertje van de mutualiteit.
  • Uw identiteitskaart
  • Eventueel RX, echo, MRI, verslagen,…